Trang chủSự kiệnChính trị - Xã hộiThúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển bền vững

Thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển bền vững

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xuất phát từ thực tế, Bộ Công thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công. Ngay sau khi Nghị định được ban hành hoạt động khuyến công nhận được sự quan tâm của các ngành các cấp, công tác chỉ đạo triển khai hướng dẫn thực hiện mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Sau 10 năm thực thi Nghị định 45 của Chính phủ, công tác khuyến công được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu vực nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng cho rằng, hoạt động khuyến công ở Trung ương và địa phương cũng còn một số tồn tại, hạn chế và vấn đề cần tập trung khắc phục. Để nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trong thời gian tới, tạo động lực phát triển bền vững công nghiệp nông thôn trong tình hình mới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phát triển công nghiệp nông thôn; nhất là Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để có đề xuất, kiến nghị, tham mưu với Chính phủ chỉ đạo xây dựng và ban hành Nghị định mới về công tác khuyến công, bảo đảm đủ mạnh và khả thi, tạo động lực phát triển bền vững công nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới.

Thứ hai, trong thời gian chưa có Nghị định mới về công tác khuyến công, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm bố trí tăng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và chú trọng lồng ghép với các chương trình mục tiêu khác để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho hoạt động khuyến công. Nếu ghép được nguồn vốn khuyến công, khuyến thương để thêm nguồn lực thực hiện.

Chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách của địa phương, bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khuyến công theo chuỗi ngành hàng và chuyển đổi số. Triển khai các hoạt động khuyến công đồng bộ với các chương trình hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là khoa học và công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bình chọn, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện, tôn vinh và hỗ trợ phát triển những sản phẩm có chất lượng, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Thứ tư, nghiên cứu kiện toàn, sắp xếp tổ chức hệ thống khuyến công theo hướng thống nhất giữ tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ về khuyến công, khuyến thương ở Sở Công Thương các địa phương để thuận lợi trong triển khai các hoạt động có tính kỹ thuật đặc thù của ngành Công Thương. Ngành Công Thương rất quan trọng nhưng lực lượng nhân lực mỏng, nếu không có đủ nhân lực rất khó khăn trong triển khai nhiệm vụ.

Quan tâm tăng cường đầu tư, nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến công. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm công tác khuyến công có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ năm, thiết lập cơ chế phối hợp, phân cấp giữa các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, tăng cường sự phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức hiệp hội trong hoạch định, thực thi chính sách và thúc đẩy, nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến công, khuyến thương từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác khuyến công, khuyến thương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tạo đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện.

Duyên Nguyễn

Theo dõi fanpage chúng tôi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết cùng chủ đề

Những phát hiện đột phá từ phân tích dữ liệu đo lường dược phẩm

Phần mềm chuyên dụng thế hệ mới đang giúp các nhà sản xuất dược phẩm thu thập, theo dõi và giám sát tất cả dữ liệu để khai thác toàn bộ giá trị của phân tích.

Tội phạm mạng xem Thế vận hội là mục tiêu lớn

Thế vận hội (Olympics) 2024 sẽ bắt đầu vào cuối tháng này tại Paris. Theo phân tích mới của đội ngũ FortiGuard Labs dựa trên thông tin tình báo về mối đe dọa do FortiRecon cung cấp, Thế vận hội năm nay đã trở thành mục tiêu của số đông tội phạm mạng trên toàn thế giới.

Sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 27,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa

Sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 27,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đang là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Việt Nam có tầm nhìn rõ ràng cho ngành công nghiệp bán dẫn

Mục tiêu chuyến thăm thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ ngành, bao gồm cơ sở hạ tầng, khuyến khích chính sách và phát triển nhân tài.

Hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo qua Daklak Innovation Hub

Daklak Innovation Hub là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên tại Đắk Lắk, một dự án cộng đồng, được thành lập với mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức tại địa phương.

Bài viết nổi bật

Chọn máy quét hay rèm ánh sáng để bảo vệ con người và máy móc trong môi trường công nghiệp?

Bài viết này bắt đầu bằng việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến thời điểm chọn máy quét và thời điểm chọn rèm sáng. Sau đó, nó trình bày các tiêu chí lựa chọn quan trọng để sử dụng máy quét và xem xét các máy quét laser an toàn tiêu biểu của một số hãng.

Cần xây dựng Luật về Hội nghề nghiệp để đạt hiệu quả trong các hội, ngành

Chủ tịch VAA đề nghị nên xây dựng được Luật về hội nghề nghiệp, chính thức quy định trong Luật là các hội nghề nghiệp được đào tạo, sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề thì sẽ có căn cứ pháp lý để các Hội triển khai hoạt động này và cũng là để chúng ta hội nhập quốc tế.

Định hướng một tương lai xanh với năng lượng hydro

Các giải pháp kiểm soát hydro một cách đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả là rất quan trọng. Điều này không chỉ cần thiết cho sự thành công của các trung tâm hydro mà còn cho cả việc phổ biến và áp dụng rộng rãi công nghệ hydro trong tương lai.