Trang chủ Tự động hóa Số hóa Công nghiệp

Ứng dụng công nghệ Digital Twins trong chuyển đổi số

Digital Twins được định nghĩa là bản sao kỹ thuật số của một hệ thống vật lý. Công nghệ này được dự kiến sẽ tạo ra nhiều thay đổi trong tương lai gần cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đời sống của chúng ta. Lợi thế chính mà...

Thời gian ngừng hoạt động: 29 giờ hay chỉ 30 phút – lựa chọn để thay đổi và thành công

Khoảng thời gian tạm dừng hoạt động của các thiết bị, máy móc (thời gian chết) là một trong các yếu tố dẫn đến sự suy giảm hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Điện toán đám mây (Cloud...

Lưới điện siêu nhỏ, lưới điện nhỏ và dữ liệu lớn: Tương lai của điện lưới

Bằng những lập luận dưới đây, tác giả Robert Hebner, Giám đốc Trung tâm Cơ điện tại Đại học Texas ở Austin cho chúng ta thấy phát điện phân tán và giao dịch tự động sẽ thay đổi cách...

Mua gì ở đâu ?