Trang chủ Tự động hóa Kỹ thuật điều khiển

Vũ khí chính xác cao (phần 2)

Tiếp theo bài báo Vũ khí chính xác cao - VKCXC (phần 1) đã tập trung phân loại, phương pháp áp dụng và các dạng mục tiêu tấn công điển hình của các hệ vũ khí chính xác cao. Phần 2 của bài báo sẽ đi sâu phân tích...

Mua gì ở đâu ?