Nhân lực: điểm yếu lớn nhất của ngành thiết kế chế tạo vi mạch tại Việt Nam

Hội thảo quốc tế về thiết kế và sản xuất vi mạch (WeFab) lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội. Theo Ban tổ chức, sau hội thảo vào tháng 11/2018, do tính thời sự của sự kiện, năm 2019, Viện NACENTECH lại một lần nữa được Bộ...

Mua gì ở đâu ?