Trang chủBáo giấy

Đọc báo giấy

Tạp chí Tự động hóa ngày nay số tháng T5+6 (255+256)

Tạp chí Tự động hóa ngày nay số tháng 5+6 (255 + 256) là số chuyên đề Công nghệ thông minh với tiến trình chuyển đổi số, nơi tập hợp các bài viết về công nghệ phục vụ chuyển đổi số cho đồng bằng Sông Cửu Long.

Tạp chí Tự động hóa ngày nay số tháng 3+4 (253 + 254)

Tạp chí Tự động hóa ngày nay số tháng 3+4 (253 + 254) là số đặc biệt chào mừng VCCA 2021 và kỷ niệm 10 năm tổ chức VCCA với nhiều bài viết về lịch sử VCCA, những đánh giá của các nhà khoa học, nhà quản lý. Ngoài ra là các bài báo khác bàn bám sát chủ đề của VCCA 2021: Tự động hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4: thông minh và sáng tạo.

Đón đọc Tạp chí Tự động hóa ngày nay số tháng 11+12/2021

Kính mời quý độc giả đọc Tạp chí tháng 11+12 với nhiều bài viết hấp dẫn xung quanh chủ đề số hóa, tư động...

Đón đọc Tạp chí Tự động hóa ngày nay số tháng 9+10/2021

Doanh nghiệp tổ chức sự kiện triển lãm, hội chợ chật vật trở mình trong đại dịch Việt Nam đến nay đã trải qua...