Tag: Tự động hóa

Lễ ký thoả thuận tài trợ giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học EPMI

Lễ ký thoả thuận tài trợ giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học EPMI

Lễ ký thoả thuận tài trợ giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học EPMI diễn ra vào ngày 18/10/2017. Trung tâm CTI là đơn vị tiếp nhận và vận hà ...
1 / 1 POSTS