Category: Uncategorized

Phụ nữ trẻ dần chiếm đa số trong ngành lập trình phần mềm, nhưng vẫn còn gặp nhiều trở ngại

Phụ nữ trẻ dần chiếm đa số trong ngành lập trình phần mềm, nhưng vẫn còn gặp nhiều trở ngại

Rào cản vô hình phân biệt về giới tính trong ngành lập trình đang dần biến mất, nhưng phụ nữ phần lớn vẫn chỉ có thể đảm nhiệm những chức vụ thấp, the ...
EU buộc các website gỡ bỏ nội dung khủng bố trong vòng 1 giờ kể từ khi bị báo cáo

EU buộc các website gỡ bỏ nội dung khủng bố trong vòng 1 giờ kể từ khi bị báo cáo

EU mới đây thúc ép các công ty như Facebook và Google đẩy nhanh tốc độ loại bỏ các nội dung bất hợp pháp khỏi các website của mình. ...
2 / 2 POSTS