Category: Kết nối

59% số người được hỏi nghĩ rằng họ có thể dễ dàng bỏ mạng xã hội

59% số người được hỏi nghĩ rằng họ có thể dễ dàng bỏ mạng xã hội

Trong khi đó, 74% số người dùng Facebook sử dụng ứng dụng hoặc website này ít nhất 1 lần 1 ngày, theo trung tâm nghiên cứu PEW, cơ quan nghiên cứu về ...
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ – Hội tự động hóa Việt Nam

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ – Hội tự động hóa Việt Nam

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ - Hội tự động hóa Việt Nam (VAA) & Chungbuk Technopark - Gyeongbuk Technopark được dienx ra tại Hà Nội, 11/09/2017 ...
2 / 2 POSTS